Barbara Tyś - geolog, p.o. kierownik działu dokumentacji, konsultacja: Marcin Urbaniak - geolog inżynierski