obiekty_otwarcie obiekty_otwarcie

OBIEKTY MIESZKALNE

Nowe trendy w budownictwie wielorodzinnym, budowa, modernizacja, zarządzanie i eksploatacja osiedla

Nowo powstające osiedla mieszkaniowe są coraz nowocześniejsze, pełnią nie tylko funkcje mieszkalne, ale także m.in. handlowe i rekreacyjne. Charakteryzują się śmiałą architekturą oraz ciekawą urbanistyką. Do ich wznoszenia wykorzystuje się innowacyjne produkty. Kładzie się duży nacisk także  na ekologię i niskie koszty eksploatacji.

W przypadku budynków wielorodzinnych zagwarantowanie bezpieczeństwa i odpowiedniego użytkowania nieruchomości spoczywa na właścicielach oraz zarządcach – zwykle są to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wymaga to od nich podejmowania decyzji związanych m.in. z inwestowaniem w remonty, naprawy, modernizację budynków w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i standardzie. Jednocześnie zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowych kontroli i przeglądów technicznych konstrukcji, wyposażenia oraz instalacji, a także wspólnej przestrzeni osiedlowej, która (poza strefą komunikacji) powinna być atrakcyjnym miejscem bezpiecznego wypoczynku i rekreacji dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku.

Zarządzanie nieruchomościami zobowiązuje do przestrzegania przepisów zawartych w prawie budowlanym i warunkach technicznych oraz zasad określonych w ustawach - o prawie własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku obiektów zabytkowych, także zaleceń konserwatora zabytków. Poza zapewnieniem należytego stanu technicznego przy racjonalnym gospodarowaniu finansami, administratorzy nieruchomości stają się wszechstronnymi menadżerami.

Zagadnienia prawne związane z użytkowaniem obiektów mieszkalnych

Budownictwo mieszkaniowe I-II 2020 (dane GUS)

33.8 tys.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

33.5 tys.

Mieszkania oddane do użytku

20 tys.

Mieszkania przekazane do ekploatacji przez deweloperów

37.3 tys.

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

93.5 m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania

Polecane produkty

SENSOR TECH SA - urządzenia do systemów HVAC

GASPOL - sieć gazowa zasilana gazem płynnym (LPG)

PRO-SERVICE – DINster 4

LUBAR PREFABRYKACJA – schody prefabrykowane

NOVA - zbrojenia Murfor® Compact

SCHOCK – Transole typu Z

SZOTT - renowacja rur kanalizacyjnych metodą natrysku

BRUK-BET SOLAR - Nivo Extreme BEM 340W OPTI

GMS - komórki lokatorskie

HAAKSBERGEN - mineralne elewacje klinkierowe

BRUK-BET - Novator® City system kostek i płyt brukowych

STYL-BET - mała architektura

ISM THERMIC – Indywidualne Stacje Mieszkaniowe

Działania właściwie kierowanej wspólnoty mieszkaniowej przekładają się na ładniejsze otoczenie podlegającej jej nieruchomości, tańszą eksploatację, a także bezpieczeństwo i komfort lokatorów

Termomodernizacja

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych

Instalacje techniczne

Windy w obiektach mieszkalnych

Architektura, tereny zielone, place zabaw

Pobierz Obiekty Mieszkalne 2020

OBIEKTY MIESZKALNE 2020

Tytuł w całości poświęcony budowie, remontom oraz eksploatacji obiektów wielorodzinnych, skupiający się także m.in. na ważnych informacjach niezbędnych przy sprawnym zarządzaniu nieruchomościami.

W publikacji znajdują się artykuły na temat:

  • ochrony przed hałasem w projektowaniu budynków mieszkalnych,
  • nowoczesnych materiałów elewacyjnych,
  • mieszkaniowych węzłów cieplnych,
  • zdalnych systemów odczytu wodomierzy,
  • zrealizowanych inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wielorodzinnych.