obiekty_otwarcie obiekty_otwarcie

OBIEKTY MIESZKALNE

Rynek mieszkaniowy, trendy w budownictwie wielorodzinnym, budowa, modernizacja, zarządzanie, eksploatacja osiedla

Nowo powstające osiedla mieszkaniowe są coraz nowocześniejsze, pełnią nie tylko funkcje mieszkalne, ale także m.in. handlowe i rekreacyjne. Charakteryzują się śmiałą architekturą oraz ciekawą urbanistyką. Do ich wznoszenia wykorzystuje się innowacyjne produkty. Kładzie się duży nacisk także  na ekologię i niskie koszty eksploatacji.

W przypadku budynków wielorodzinnych zagwarantowanie bezpieczeństwa i odpowiedniego użytkowania nieruchomości spoczywa na właścicielach oraz zarządcach – zwykle są to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wymaga to od nich podejmowania decyzji związanych m.in. z inwestowaniem w remonty, naprawy, modernizację budynków w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i standardzie. Jednocześnie zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowych kontroli i przeglądów technicznych konstrukcji, wyposażenia oraz instalacji, a także wspólnej przestrzeni osiedlowej, która (poza strefą komunikacji) powinna być atrakcyjnym miejscem bezpiecznego wypoczynku i rekreacji dla każdego mieszkańca, niezależnie od wieku.

Zarządzanie nieruchomościami zobowiązuje do przestrzegania przepisów zawartych w prawie budowlanym i warunkach technicznych oraz zasad określonych w ustawach - o prawie własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku obiektów zabytkowych, także zaleceń konserwatora zabytków. Poza zapewnieniem należytego stanu technicznego przy racjonalnym gospodarowaniu finansami, administratorzy nieruchomości stają się wszechstronnymi menadżerami.

Rynek mieszkaniowy

Budownictwo mieszkaniowe I-XI 2020 (dane GUS)

206.7 tys.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

196.4 tys.

Mieszkania oddane do użytku

127.3 tys.

Mieszkania przekazane do ekploatacji przez deweloperów

835.8 tys.

Mieszkania, pozostające w budowie

93.5 m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania

Zagadnienia prawne związane z użytkowaniem obiektów mieszkalnych

Polecane produkty

SENSOR TECH SA - urządzenia do systemów HVAC

GASPOL - sieć gazowa zasilana gazem płynnym (LPG)

PRO-SERVICE – DINster 4

LUBAR PREFABRYKACJA – schody prefabrykowane

NOVA - zbrojenia Murfor® Compact

SCHOCK – Transole typu Z

SZOTT - renowacja rur kanalizacyjnych metodą natrysku

BRUK-BET SOLAR - Nivo Extreme BEM 340W OPTI

GMS - komórki lokatorskie

HAAKSBERGEN - mineralne elewacje klinkierowe

BRUK-BET - Novator® City system kostek i płyt brukowych

STYL-BET - mała architektura

ISM THERMIC – Indywidualne Stacje Mieszkaniowe

Termomodernizacja

Działania właściwie kierowanej wspólnoty mieszkaniowej przekładają się na ładniejsze otoczenie podlegającej jej nieruchomości, tańszą eksploatację, a także bezpieczeństwo i komfort lokatorów

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych

Instalacje techniczne

Windy w obiektach mieszkalnych

Architektura, tereny zielone, place zabaw

Pobierz Obiekty Mieszkalne 2020

OBIEKTY MIESZKALNE 2020

Tytuł w całości poświęcony budowie, remontom oraz eksploatacji obiektów wielorodzinnych, skupiający się także m.in. na ważnych informacjach niezbędnych przy sprawnym zarządzaniu nieruchomościami.

W publikacji znajdują się artykuły na temat:

  • ochrony przed hałasem w projektowaniu budynków mieszkalnych,
  • nowoczesnych materiałów elewacyjnych,
  • mieszkaniowych węzłów cieplnych,
  • zdalnych systemów odczytu wodomierzy,
  • zrealizowanych inwestycji montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wielorodzinnych.