obiekty_otwarcie obiekty_otwarcie

OBIEKTY MIESZKALNE

Formalności i podstawowe problemy dotyczące przeprowadzenia koniecznych przeglądów technicznych, remontów i prac budowlanych

W przypadku budynków wielorodzinnych zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości spoczywa na właścicielach i zarządcach - zwykle są to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wymaga to od nich podejmowania decyzji m.in. związanych z inwestowaniem w remonty, naprawy, modernizacje budynków w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie. Jednocześnie do przeprowadzenia obowiązkowych kontroli i przeglądów technicznych konstrukcji, wyposażenia i instalacji w obiektach, a także wspólnej przestrzeni osiedlowej, która (poza strefą komunikacji) powinna być atrakcyjnym miejscem bezpiecznego wypoczynku i rekreacji dla każdego mieszkańca, niezaleznie od wieku.

Zarządzanie nieruchomościami zobowiązuje do przestrzegania przepisów zawartych w prawie budowlanym i warunkach technicznych oraz zasad określonych w ustawach - o prawie własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku obiektów zabytkowych, także zaleceń konserwatora zabytków. Poza zapewnieniem należytego stanu technicznego przy racjonalnym gospodarowaniu finansami, administratorzy nieruchomości stają się wszechstronnymi menadżerami.

Zagadnienia prawne związane z użytkowaniem obiektów mieszkalnych

Projektowanie wentylacji w budynkach mieszkalnych po zmianie przepisów WT 2018
Projektowanie wentylacji w budynkach mieszkalnych po zmianie przepisów WT 2018

Nowe warunki techniczne doprecyzowują zagadnienia związane z projektowaniem wentylacji w budynkach mieszkalnych w stosunku do wcześniejszych zapisów. Wentylacja stanowi bowiem kluczowy element odpowiedniego komfortu użytkowania pomieszczeń. Prawidłowo zaprojektowana wentylacja ogranicza też niepotrzebne straty ciepła, co daje mieszkańcom oszczędność kosztów.

Prace budowlane i remontowe zgodnie z Prawem budowlanym. Wymagane pozwolenia, dokumenty
Prace budowlane i remontowe zgodnie z Prawem budowlanym. Wymagane pozwolenia, dokumenty

Ustawa Prawo budowlane była często nowelizowana na przestrzeni ostatnich lat, co miało uprościć prace budowlane oraz remontowe, odformalizować je i zredukować inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia. Mogło to jednak sprawić, że stała się nieczytelna.

Projekt termomodernizacji - co powinien zawierać projekt kompleksowej termomodernizacji
Projekt termomodernizacji - co powinien zawierać projekt kompleksowej termomodernizacji

Projekt termomodernizacji powinien zakładać rozwiązania, które zmniejszą straty ciepła. Najczęściej jest to docieplenie budynku i usprawnienie instalacji c.o. i c.w.u. czy wymiana stolarki - działania bardzo kosztowne. Optymalny projekt termomodernizacji, przy dobrym rozpoznaniu i wyborze odpowiedniej metody, pozwoli koszty termomodernizacji pokryć głównie z pozyskanych dzięki niej oszczędności.

Przeglądy okresowe budynków. Co o przeglądach budynków mówi Prawo budowlane
Przeglądy okresowe budynków. Co o przeglądach budynków mówi Prawo budowlane

Przeglądy okresowe budynków to obowiązek właściciela czy zarządcy budynku. Po nowelizacji ustawy Prawo budowlane w 2016 roku w niezmienionej formie pozostały przepisy związane z technicznym utrzymaniem obiektów oraz przeglądami budynków wynikającymi z tej ustawy. Co mówią przepisy o przeglądach okresowych budynków?

Place zabaw. Nowe przepisy budowlane dotyczące placów zabaw
Place zabaw. Nowe przepisy budowlane dotyczące placów zabaw

Place zabaw objęły ważne zmiany w wymaganiach prawnych i normatywnych. O ile zmiany normatywne są krokiem porządkującym szereg zagadnień dotyczących placów zabawa, o tyle prawne należy ocenić raczej negatywnie, bo powodują, że na place zabaw jest coraz mniej miejsca.

Jakie drzwi wejściowe do budynku wielorodzinnego? Wymagania prawne, parametry techniczne
Jakie drzwi wejściowe do budynku wielorodzinnego? Wymagania prawne, parametry techniczne

Polska i europejska norma PN-EN 12519:2007 „Okna i drzwi. Terminologia” określa drzwi zewnętrzne jako element budowlany do zamykania otworu w ścianie, umożliwiający dostęp lub przejście osób pieszych oraz przepuszczanie światła w stanie zamkniętym. Ponadto drzwi zewnętrzne oddzielają stronę zewnętrzną budynku od jego wnętrza. Jak wybierać drzwi wejściowe do budynku wielorodzinnego?

Ubezpieczenie nieruchomości. Jakie ubezpieczenie nieruchomości korzystne dla wspólnoty mieszkaniowej?
Ubezpieczenie nieruchomości. Jakie ubezpieczenie nieruchomości korzystne dla wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa w polskim porządku prawnym ma status tzw. ułomnej osoby prawnej. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, tj. jednostkę organizacyjną, mogącą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną, a także zawierać umowy cywilne, w tym oczywiście dotyczące ubezpieczeń majątkowych.

Windy osobowe w budynkach wielorodzinnych. Ważne normy bezpieczeństwa, dozór techniczny
Windy osobowe w budynkach wielorodzinnych. Ważne normy bezpieczeństwa, dozór techniczny

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 110 tys. wind osobowych - dźwigów osobowych i osobowo-towarowych, które są okresowo poddawane badaniom technicznym przez odpowiednie jednostki, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DzU 2015 poz. 1125 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Wspólnota mieszkaniowa. Czym jest wspólnota mieszkaniowa? O czym może decydować?
Wspólnota mieszkaniowa. Czym jest wspólnota mieszkaniowa? O czym może decydować?

Wspólnota mieszkaniowa to taki szczególny podmiot prawny, który powstał obok społeczności spółdzielni mieszkaniowych wraz z prawem do stanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Zarządca nieruchomości. Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?
Zarządca nieruchomości. Jakie są prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości reprezentuje wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz. Ponadto ma obowiązek prowadzenie szczegółowej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Jakie są jeszcze najważniejsze obowiązki zarządcy nieruchomości? Jakich czynności nie może samodzielnie podejmować?

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-V 2019 (dane GUS)

79.3 tys.

Mieszkania oddane do użytku

96.4 tys.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

64.7 tys.

Pozwolenia na budowę mieszkań uzyskane przez deweloperów

40.2 tys.

Pozwolenia na budowę mieszkań uzyskane przez inwestorów indywidualnych

90.6 m2

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania

Działania właściwie kierowanej wspólnoty mieszkaniowej przekładają się na ładniejsze otoczenie podlegającej jej nieruchomości, tańszą eksploatację, a także bezpieczeństwo i komfort lokatorów

Obiekty mieszkalne - rozwiązania techniczne

Gaz płynny. Zalety instalacji gazowej LPG, niezbędne formalności, porównanie kosztów ogrzewania
Gaz płynny. Zalety instalacji gazowej LPG, niezbędne formalności, porównanie kosztów ogrzewania

Gaz płynny jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazu ziemnego lub jego jakość nie odpowiada wymaganiom technologicznym. Gaz płynny ma wiele zalet, służy zarówno do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej oraz gotowania. Gaz płynny można stosować zarówno w osiedlach domów jednorodzinnych, jak i zabudowie szeregowej i wielorodzinnej.

Oszczędzanie energii elektrycznej. Jak oszczędzać energię w budynku wielorodzinnym?
Oszczędzanie energii elektrycznej. Jak oszczędzać energię w budynku wielorodzinnym?

Oszczędzanie energii elektrycznej to kolejny, po wykonaniu pełnej termomodernizacji, czyli dociepleniu i zmniejszeniu zużycia energii cieplnej w budynku wielorodzinnym, sposób na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Aby zaoszczędzić na energii elektrycznej, obniżyć jej zużycie, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się instalacji zasilającej obwody oraz jej odbiornikom w części wspólnej budynków.

Wentylacja hybrydowa. Jak działa? Ile kosztuje system wentylacji hybrydowej?
Wentylacja hybrydowa. Jak działa? Ile kosztuje system wentylacji hybrydowej?

Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Jak działa wentylacja hybrydowa, jakie problemy rozwiązuje? Jakie są uwarunkowania prawne odnośnie wentylacji hybrydowej? Ile kosztuje instalacja tego rodzaju wentylacji?

Sterowanie oświetleniem. Nowoczesne rozwiązania z zakresu sterowania oświetleniem i ich możliwości
Sterowanie oświetleniem. Nowoczesne rozwiązania z zakresu sterowania oświetleniem i ich możliwości

Sterowanie oświetleniem, systemy automatyki budnkowej w oświetleniu są coraz powszechniejsze. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i z tego względu można zaobserwować ogólnoświatowy trend ekonomiczny polegający na dysponowaniu nią we właściwy sposób. A możliwe jest to m.in. właśnie dzięki systemom sterowania oświetleniem.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - rodzaje stacji ładowania, sposoby rozliczeń
Stacje ładowania samochodów elektrycznych - rodzaje stacji ładowania, sposoby rozliczeń

Stacje ładowania samochodów elektrycznych pojawiają sie coraz częściej na parkingach prywatnych i publicznych, także w biurowcach, hotelach czy innych dogodnych lokalizacjach. Jakie są rodzaje stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy ich budowa wymaga pozwolenia? Jak jest rozliczane ładowanie samochodów elektrycznych?

Wyposażenie placu zabaw. Jak dobrze wybrać wyposażenie na plac zabaw?
Wyposażenie placu zabaw. Jak dobrze wybrać wyposażenie na plac zabaw?

Wyposażenie placu zabaw powinno umożliwić wielowymiarową zabawę dzieciom w różnym wieku. Ważne jest też, aby urządzenia na plac zabaw były trwałe i w pełni bezpieczne. Czym kierować się przy wyposażaniu placu zabaw? Jakie normy powinny spełniać urządzenia? Najczęstsze błędy inwestorów, projektantów i zarządców przy urządzaniu placu zabaw.

Pobierz bezpłatnie "Obiekty mieszkalne"

Publikacja skupia się m.in. na ważnych informacjach niezbędnych przy sprawnym zarządzaniu nieruchomościami. Poruszane tematy dotyczą np. procedur związanych z termomodernizacją budynków i uzyskaniem na nią dofinansowania. Ważną kwestią podejmowaną w tytule są rozbudowane i inteligentne sposoby zabezpieczeń oraz monitoringu obiektów wielorodzinnych, których rozwój jest bardzo szybki. W publikacji podkreślono też konieczność przystosowania miejsc postojowych w nowych budynkach wielorodzinnych do instalacji infrastruktury ładowania samochodow elektrycznych. Jednym z poruszanych zagadnień jest także automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na prawo właśności, które nastąpiło 1 stycznia 2019. To tylko niektóre zagadniania poruszone w tegorocznej edycji numeru specjalnego "Informatora Budowalnego-murator" pt. "Obiekty mieszkalne".

Wypełnij poniższy formularz, a my wyślemy Ci link do publikacji!