Place zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami

2024-07-01 12:30
Place zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami
Autor: Gettyimages Większość urządzeń dostępnych na tradycyjnych placach zabaw można wykonać w wersji dla dzieci niepełnosprawnych. Konieczne jest jednak odpowiednie dostosowanie konstrukcji do potrzeb użytkowników

Place zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami dotychczas nie były powszechne w przestrzeniach publicznych czy na osiedlach. Wiele zmieni się po nowelizacji przepisów dotyczących głównie walki z tzw. patodeweloperką, ale też zasad budowy placów zabaw przy budynkach wielorodzinnych. Nowe regulacje uwzględniają m.in. kwestie bezpieczeństwa na takich placach zabaw oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Spis treści

 1. Czym charakteryzuje się plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych? 
 2. Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw dla niepełnosprawnych?
 3. Nowe przepisy dotyczące placów zabaw od 2024 r. 
#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze

Czym charakteryzuje się plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych? 

Place zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami pełnią podobne funkcje jak te „tradycyjne”. Ich przeznaczeniem jest m.in:

 • zapewnianie rozrywki;
 • poprawa sprawności ruchowej;
 • ćwiczenie sensoryki;
 • rozwijanie zdolności umysłowych i odwagi;
 • przezwyciężanie lęku wysokości;
 • poprawa zręczności;
 • integracja z grupą. 

Niektóre urządzenia dostępne na takich placach zabaw można wykorzystać podczas rehabilitacji. Place zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami najczęściej znajdują się na terenach różnych placówek i ośrodków rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Już niebawem takie obiekty będą coraz częściej powstawały również w przestrzeni miejskiej czy na osiedlach. W przypadku, gdy plac zabaw jest dostępny zarówno dla dzieci z niepełnosprawnościami, jak i dla dzieci w pełni sprawnych – taki obiekt nazywa się integracyjnym placem zabaw. 

Większość urządzeń dostępnych na tradycyjnych placach zabaw można wykonać w wersji dla dzieci niepełnosprawnych. Konieczne jest jednak odpowiednie dostosowanie konstrukcji do potrzeb użytkowników – np. montując specjalne platformy do zabezpieczania wózków inwalidzkich czy niskopodłogowe rampy do wózków. Cały kompleks musi być w taki sposób zaprojektowany, aby zapewnić dzieciom łatwe korzystanie z dostępnych urządzeń oraz zagwarantować im bezpieczeństwo. Należy również uwzględnić różnorodność możliwych dysfunkcji u młodych użytkowników tego typu placów zabaw. Wśród nich znajdują się bowiem nie tylko osoby z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, ale też dzieci niewidzące, niesłyszące czy z różnymi problemami neurologicznymi.  

Urządzenia, które można znaleźć na placach zabaw dla niepełnosprawnych to m.in.:

 • urządzenia wielofunkcyjne: wyposażone w zjeżdżalnie, drabinki, schodki, mostki, wieże, podesty z uchwytami i poręczami oraz pionizatory z uchwytami górnymi do asekuracji podczas stania;
 • huśtawki wahadłowe i wagowe;
 • karuzele przystosowane dla wózków inwalidzkich;
 • trampoliny przystosowane dla wózków inwalidzkich;
 • panele wielofunkcyjne.

Powyższe sprzęty są wyposażone w szereg elementów zabezpieczających (jak np. pasy lub odpowiednio wyprofilowane siedziska) zapewniające dzieciom z niepełnosprawnościami bezpieczną zabawę.

Jakie wymogi musi spełniać plac zabaw dla niepełnosprawnych?

Place zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami muszą spełniać następujące normy:

 • PN-EN 1176 – grupa norm dotyczących wyposażenia publicznych placów zabaw;
 • PN-EN 1177 – grupa norm odnoszących się do nawierzchni stosowanych na placach zabaw, z uwzględnieniem obszarów, gdzie niezbędna jest amortyzacja upadku. 

Norma PN-EN 1176 zawiera informacje dotyczące m.in. konstrukcji i zasad projektowania placu zabaw, sposobu montażu i konserwacji urządzeń, ogólnych wymogów bezpieczeństwa i zasad prawidłowego użytkowania. W normie PN-EN 1177 można z kolei znaleźć wytyczne dotyczące doboru nawierzchni, opisy poszczególnych rodzajów nawierzchni, metody obliczeniowe dotyczące właściwości amortyzujących. 

Oprócz powyższych, warunki dotyczące placów zabaw dla niepełnosprawnych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W poszczególnych zapisach można znaleźć wytyczne odnoszące się m.in. do tego, w jakich przypadkach wykonuje się place zabaw dla dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz w jaki sposób taki plac musi być ogrodzony. 

Nowe przepisy dotyczące placów zabaw od 2024 r. 

Przepisy dotyczące placów zabaw zmienią się 1 sierpnia 2024 r., wraz z wejściem w życie znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy w prawie budowlanym – „przepisy o patodeweloperce” – odnoszą się m.in. do dostępności obiektów rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W zmienionym rozporządzeniu można przeczytać, że: 

 • place zabaw dla osób niepełnosprawnych muszą być odpowiednio ogrodzone – wymagana jest furtka o szerokości min. 1,2 m;
 • plac zabaw dla dzieci (również dla dzieci ze szczególnymi potrzebami) wykonuje się w przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań przekracza 20;
 • plac zabaw dla dzieci (również dla dzieci ze szczególnymi potrzebami) wykonuje się w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30% powierzchni placu zabaw dla dzieci znajduje się na terenie biologicznie czynnym.

Poza określonymi wytycznymi zawartymi w normach czy przepisach, inwestorzy, którzy podejmują się budowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych powinni kierować się troską o ich bezpieczeństwo oraz łatwy dostęp i bezproblemowe korzystanie z poszczególnych urządzeń. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.