Fabryka Płyt Izolacyjnych, Gór-Stal sp. z o.o.

Fabryka Płyt Izolacyjnych
ul. Adolfa Mitery 9
32-700 Bochnia
tel./faks 728 410 562
bochnia@gor-stal.pl
www.termpir.eu