Ściany szczelinowe. Wykonanie fundamentów w technologii ścian szczelinowych

2023-03-22 15:02
ściany szczelinowe
Autor: Polski Holding Nieruchomości Budowa ścian szczelinowych w obiekcie biurowo-handlowy INTRACO Prime na warszawskim Muranowie. Do wykonania ścian szczelinowych zostało użytych ok. 3500 m³ betonu oraz ok. 220 ton stali. Kolejny etap prac to wykonanie wykopu i zabezpieczenie ścian szczelinowych za pomocą stalowych rozpór

Ściany szczelinowe stosowane są do wykonania fundamentów w otoczeniu istniejącej zabudowy także przy silnie nawodnionych gruntach. Jaka jest technologia budowy ścian szczelinowych?

Spis treści

  1. Ściany szczelinowe - etapy prac
  2. Proces wykonywania ścian szczelinowych - model 3D
  3. Ściany szczelinowe przy gęstej zabudowie miejskiej
  4. Zalety wykorzystania technologii ścian szczelinowych
ściany szczelinowe
Autor: Soletanche Ściana szczelinowa - technologia wykonania

Ściany szczelinowe - etapy prac

W procesie wykonania ściany szczelinowej możemy wyróżnić kolejne, następujące po sobie etapy prac:

  • pierwszym jest wykonanie na powierzchni gruntu bądź w niewielkim wykopie tzw. murków prowadzących chwytaka, które służą równocześnie jako zbiornik wyrównawczy zawiesiny tiksotropowej pompowanej do szczeliny w trakcie jej głębienia. Sekcja ściany szczelinowej ma długość od 2 do 10 m i szerokość w zależności od chwytaka od 0,6 do 1 m.

W Polsce najczęściej stosowane są chwytaki do wykonywania szczelin o szerokości 0,8 m. Głębokość szczeliny może dochodzić nawet do 30 m. Po zakończeniu pogłębiania następuje opuszczenie wcześniej przygotowanych klatek zbrojeniowych.

  • kolejnym etapem wykonania ściany szczelinowej jest betonowanie ściany metodą "betonowania podwodnego" (contractor). Metoda ta polega na wprowadzeniu do szczeliny rury (do samego jej dna), następnie przez rurę pompowany jest beton. Aby zapobiec mieszaniu się betonu z bentonitem, do rury wprowadza się tzw. "korek". Korek pod wpływem ciężaru pompowanego betonu wypychany jest na zewnątrz. Po uzyskaniu przez beton żądanej wytrzymałości można przystąpić do pogłębienia wykopu w obrębie ograniczonym przez ściany szczelinowe.

Można również spotkać technologię ścian szczelinowych z zastosowaniem zawiesiny twardniejącej. Zawiesina w pierwszej fazie wykonania zabezpiecza szczelinę przed obwałem, następnie wiąże i twardnieje. Tą technologią wykonuje się ekrany wodoszczelne.

Proces wykonywania ścian szczelinowych - model 3D

Ściany szczelinowe
Autor: Soletanche Polska Wykonywanie ściany szczelinowej. Faza 1 od lewej - wykonanie murków prowadzących - liniowe elementy betonowe wyznaczające geometryczne położenie ściany szczelinowej. Następnie za pomocą charakterystycznego chwytaka (łyżki z tzw. szczęką) głębiona jest sekcja. Wraz z postępem wydobywania urobku, sekcja szczeliny zostaje wypełniona zawiesiną bentonitową zabezpieczającą wykop przed osuwaniem się gruntu do jego wnętrza. Faza 2 - wprowadzanie zbrojenia w postaci szkieletów na określoną głębokość do szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową. Prefabrykaty zbrojeniowe skonstruowane są tak aby umożliwić swobodny przepływ betonu i centryczne położenie zbrojenia w szczelinie. Faza 3 - betonowanie sekcji - metodą „contractor” czyli metodą betonowania podwodnego („beton do betonu”) przez leje rurowe na dno szczeliny wypełnionej zawiesiną bentonitową. Betonowanie sekcji musi być przeprowadzone bez przerw, w ciągu jednego procesu. Faza 4 - kontrola jakości następujących parametrów: pionowość i głębokość otworu oraz jakość zawiesiny w trakcie prowadzenia wykopu i betonowania, położenie klatek zbrojeniowych, jakość betonu i stopień wypełnienia szczeliny.

Ściany szczelinowe przy gęstej zabudowie miejskiej

W miastach nie ma najczęściej możliwości wykonania, w sposób bezpieczny dla otoczenia, wykopu do wykonania fundamentów bez zabezpieczenia stateczności ścian. Przemieszczenia gruntu w sąsiedztwie wykopu mogą prowadzić do uszkodzeń okolicznych budynków. Przy zastosowaniu ścian szczelinowych można ograniczyć wpływ wykopu na otoczenie. W osłonie ścian szczelinowych można również prowadzić roboty ziemne w silnie nawodnionych gruntach - zastosowanie betonu wodoszczelnego jest dostateczną zaporą dla napływającej wody.

Ściany szczelinowe pozwalają na wykonanie fundamentów w tzw. ostrej granicy działki. Przy zastosowaniu odpowiedniego rozparcia przemieszczenia gruntu są nieznaczne. Pozwala to na prowadzenie prac w sąsiedztwie starych budynków, które są wrażliwe na przemieszczenia gruntu związane z sąsiedztwem głębokiego wykopu. W przypadku prowadzenia robót fundamentowych w silnie nawodnionych gruntach, gdy warstwa nieprzepuszczalnych gruntów znajduje się na znacznej głębokości metoda pozwala na ograniczenie leja depresji związanego z odwodnieniem wykopu. Warto zauważyć, że zastosowanie bentonitu jest obojętne dla środowiska. Wyrób produkowany jest z surowców naturalnych.

Ściany szczelinowe wykonuje się przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego. Urządzenie przeznaczone do robót składa się z chwytaka zawieszonego na ramieniu samojezdnego dźwigu na gąsienicach. Na placu budowy musi się znajdować również maszyna do przygotowania zawiesiny bentonitowej oraz aparatura do regeneracji zawiesiny (aparatura oddziela z zawiesiny piasek, który dostaje się do niej podczas głębienia szczeliny). Tym sposobem można powtórnie wykorzystać bentonit wpływa to na zmniejszenie kosztów. Do wykonania mieszanki betonowej wykorzystuje się najczęściej cement portlandzki oraz kruszywo które powinno mieć ciągłą krzywą uziarnienia. Stal zbrojeniowa ściany szczelinowej powinna być spawalna. Inne elementy stalowe stosowane w ścianach szczelinowych, takie jak rury, blachy, łączniki, itp. nie powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub innego metalu, który może spowodować tworzenie osadu bentonitowego w wyniku działania elektrostatycznego lub wywołać elektrochemiczną korozję zbrojenia. Bentonit powinien być dobrej jakości, a jego właściwości robocze powinny być pod stałą kontrolą.

budowa ścian szczelinowych
Autor: Polski Holding Nieruchomości Budowa ścian szczelinowych biurowca INTRACO Prime. Ściany szczelinowe stanowią ściany przyszłego parkingu podziemnego obiektu. Generalnym wykonawcą jest STRABAG

Zalety wykorzystania technologii ścian szczelinowych

Zalety wykorzystania do wykonania fundamentów ścian szczelinowych to przede wszystkim:

  • skrócenie czasu realizacji oraz optymalizacja kosztów inwestycji dzięki zastosowaniu konstrukcji, która będzie docelowym elementem budynku;
  • zabezpieczenie stateczności wykopu budowlanego;
  • możliwość wykonywania fundamentów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków;
  • mała uciążliwość prac dla otoczenia - niski poziom hałasu oraz brak wstrząsów.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.