Projekt Fabryki Perun po kolejnych zmianach. Intensywność zabudowy zmniejszona o ok. 20%

2023-06-26 8:35
Warszawski Perun ‒ widok od ulicy Grochowskiej w najnowszej, czwartej wersji
Autor: WWAA Warszawski Perun ‒ widok od ulicy Grochowskiej w najnowszej, czwartej wersji

W maju przedstawiciele spółki Grochowska 301/305 oraz architekci z pracowni WWAA zaprezentowali nowe zmiany w koncepcji Fabryki Perun na warszawskim Kamionku. Kluczowa zmiana to dostosowanie wysokości do innych budynków w okolicy, co zmniejszy intensywność zabudowy planowanej w Perunie o około 20% w porównaniu z pierwszą koncepcją sprzed trzech lat.

Fabryki Perun – konsultacje społeczne

Poprawki to wynik głosów części mieszkańców oraz opinii, jaką projekt otrzymał podczas poprzedniej komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy. Pomimo tej korekty, inwestor podtrzymuje zobowiązanie do realizacji pakietu inwestycji publicznych, w tym przekazania miastu lokalu oświatowego oraz odnowienia miejskiego skweru pomiędzy ulicą Grochowską i Stanisława Augusta.

Fabryka Perun
Autor: WWAA Widok Fabryki Perun od strony ulicy Stanisława Augusta

Co zmieniono w koncepcji?

W porównaniu z koncepcją z lutego tego roku, nowe budynki projektowane na terenie Peruna zostały obniżone o jedno piętro, bądź też obniżona została wysokość ich parterów – to wszystko z zachowaniem 268 miejsc parkingowych. Maksymalna wysokość wynosi obecnie 20 metrów, co jest zgodne z założeniami obowiązującego planu miejscowego dla zabudowy od ul. Grochowskiej i pozwoli dowiązać się do pierzei sąsiednich kamienic przy tej wielkomiejskiej arterii. Z kolei od strony ulicy Stanisława Augusta, obecnie cztero- i pięciopiętrowe budynki Peruna będą odpowiadać wysokością tym, które w ostatnich latach powstały w sąsiedztwie kamionkowskich Błoni Elekcyjnych.

Pozytywne stanowisko wobec najnowszego kształtu projektu Fabryki Perun wydała Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek. Ze względu na historyczny charakter terenu zakładu wytwarzającego w przeszłości sprzęt spawalniczy, projekt jest uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ostateczną decyzję w sprawie zgody na realizację wyda Rada Warszawy.

Przeczytaj też:

Fabryka Perun
Autor: WWAA Fabryka Perun – widok od strony skweru

„Fabryka Perun wpisuje się w miejską koncepcję przywracania do życia terenów poprzemysłowych, a zarazem rozsądnego dogęszczania zabudowy mieszkalnej w lokalizacjach z dobrym dostępem do komunikacji, usług, edukacji i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Nasz obecna propozycja uwzględnia szereg postulatów strony społecznej, interesy miasta i samorządu oraz zalecenia konserwatorskie. Wypracowaliśmy projekt, który będzie miastotwórczym elementem Kamionka – osiedla różnorodnego, rozwijającego się, ale też pamiętającego o swojej postindustrialnej przeszłości” – mówi Maciej Wandzel, współinwestor Fabryki Perun.

Mniej intensywna zabudowa

Intensywność proponowanej zabudowy jest mniejsza w porównaniu do wcześniejszych koncepcji, a także do tej, którą dopuszcza projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części Warszawy. W Fabryce Perun planowanych jest 248 mieszkań – w poprzednio prezentowanej wersji było ich 266. Zrewitalizowane i wyeksponowane, pofabryczne hale pomieszczą lokale usługowe o łącznej powierzchni około 1,2 tys. m2.

Historia Peruna

Fabryka Perun to jeden z najstarszych przykładów architektury przemysłowej na Grochowie. Od 1913 roku prężnie działał tu zakład przedsiębiorstwa "Perun" Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów - pierwsza w Polsce fabryka wytwarzająca nowoczesny sprzęt spawalniczy. Budynki fabryki przetrwały obie wojny światowe, a ona sama, przechodząc kolejne przekształcenia własnościowe i przestrzenne, kontynuowała działalność i rozwój do początków XXI wieku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.