Nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Jakie rozwiązania tworzą eko osiedla?

2023-08-18 16:30
Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA Nowoczesne osiedla mieszkaniowe mają liczne nasadzenia, co podklreśla ich parkowy charakter i zachęca do rekreacji. Na zdjęciu eko osiedle Jaśminowy Mokotów, Warszawa

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe wznoszone są zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Dzięki temu powstają eko osiedla przyjazne zarówno ludziom, jak i środowisku. Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni na terenie inwestycji, certyfikacje środowiskowe, dbałość o niskoemisyjność budynków i zastosowanie „zielonych” rozwiązań to jedne z najważniejszych cech eko osiedli mieszkaniowych.

Na znaczeniu zyskuje filozofia zrównoważonego budownictwa oraz konkretne działania, które świadomi deweloperzy podejmują projektując nowoczesne osiedla. Dzięki temu inwestorzy tworzą budynki przyjazne, energooszczędne i funkcjonalne, a do ich wznoszenia wykorzystują wyłącznie nietoksyczne materiały. Istotną rolę odgrywają także certyfikaty środowiskowe, np. LEED lub BREEAM, które wymagają od deweloperów spełnienia wielu wyśrubowanych norm jakościowych. Dzięki certyfikatom mieszkańcy mogą mieć pewność, że eko osiedla w których żyją są miejscami przyjaznymi nie tylko ludziom, ale także środowisku.

Nowoczesne osiedla wymagają wykonania ekspertyz jeszcze przed zakupem działki

Choć zwykle inwestorzy szczegółowo analizują efekt końcowy prac budowlanych, ekologiczny charakter nowoczesnego osiedla zaczyna formować się dużo wcześniej – już na etapie zakupu działki przez dewelopera. To właśnie wtedy przeprowadza się szereg specjalistycznych analiz z udziałem niezależnych ekspertów. Należą do nich ekolodzy, geolodzy, ornitolodzy, przyrodnicy i inni. Dzięki rzetelnym badaniom danego terenu możliwe jest ustalenie ostatecznej wersji projektu, który finalnie będzie można określić mianem eko osiedla.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA Nowoczesne osiedle Holm House uzyskało certyfikat BREEAM na poziomie Final (etapy 1–4) oraz certyfikat Fundacji Integracja Obiekt bez barier; zastosowane rozwiązania to m.in. panele fotowoltaiczne na dachu (energia słoneczna zasili oświetlenie w garażu) i tarasy zielone

Budując nowoczesne osiedla należy prowadzić prace z poszanowaniem środowiska

Kiedy projekt nowoczesnego osiedla jest już gotowy, deweloper wraz z generalnym wykonawcą mogą przystąpić do jego realizacji. Prace budowlane to niezwykle istotny proces podczas tworzenia eko osiedla mieszkaniowego. Najważniejsze kwestie w tym przypadku to zarządzanie odpadami budowlanymi, koordynowanie łańcucha dostaw, przeciwdziałanie emisji pyłów oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na otoczenie podczas prowadzonych prac. „Zielone” i odpowiedzialne podejście wykonawców zakłada na tym etapie ograniczenie emisji pyłów, segregację śmieci, ustalenie odpowiednich godzin prowadzenia prac oraz unikanie ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

To również czas, w którym generalny wykonawca stosuje takie zrównoważone rozwiązania, jak m.in.: oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED czy centralne sterowanie zasilaniem budowy, pozwalające w zaprogramowany sposób wyłączać ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie nie przebywają aktualnie ludzie. Na tym etapie realizacji nowoczesnych osiedli można zaobserwować również tak innowacyjne rozwiązania jak zasilanie budowy energią wiatrową. Świadome ograniczanie korzystania z energii elektrycznej na rzecz zielonej redukuje niekorzystny wpływ dewelopera i generalnego wykonawcy na środowisko poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów i ciepła. Choć wszystkie powyższe działania realizuje się na etapie prac budowlanych, mają one bezpośredni związek i wpływ na ekologiczny charakter inwestycji.

Nowoczesne osiedla a bryły budynków

Nowoczesne osiedla, które powstają w zgodzie z założeniami zrównoważonego budownictwa powinny mieć tak zaprojektowane i wzniesione budynki, aby były „odporne” na straty ciepła do otoczenia. Z jednej strony to kwestie regulowane przez obowiązujące warunki techniczne, z drugiej zaś – to również cel, przyświecający świadomym deweloperom tworzącym eko osiedla. Bryła budynku odgrywa tutaj bardzo ważną rolę – niektóre kształty obiektów pozwalają uzyskać lepsze parametry związanie z energooszczędnością, a tym samym są bardziej ekologiczne od innych. Największą efektywność energetyczną gwarantuje budynek o zwartej bryle – zbliżonej do kształtu prostokąta, a tym samym bez załamań ścian, wnęk i wykuszy, które sprzyjają utracie ciepła z wnętrza mieszkań.

Nowoczesne osiedla stawiają na energooszczędność budynków, dlatego są one odpowiednio zorientowane względem stron świata. Zwykle przyszli mieszkańcy koncentrują się przede wszystkim na tym, jak doświetlone jest mieszkanie. Niektórzy preferują nieco ciemniejsze, a przez to chłodniejsze przestrzenie, inni z kolei lubią pomieszczenia bardzo dobrze nasłonecznione. Jednak projektanci eko osiedla uwzględniają jeszcze jeden aspekt związany ze stronami świata. Otóż projekt energooszczędnego budynku powinien zakładać zastosowanie niewielkich przeszkleń od strony północnej, a możliwie największe otwarcie mieszkania od strony południowej – to z kolei wpływa na lokalizację pomieszczeń w mieszkaniu. Od strony północnej powinno się lokalizować mniejsze pomieszczenia, np. spiżarnię, garderoby, a od nasłonecznionej większe – takie jak salon czy sypialnie. To zabieg, który przeciwdziała utracie ciepła, a także zapewnia mieszkańcom maksymalny dostęp do światła naturalnego.

Nowoczesne osiedla z energooszczędnymi technologiami i alternatywnymi źródłami energii

Ekspertyzy, które deweloper przeprowadza w początkowej fazie prac nad projektem nowoczesnego osiedla, pozwalają stworzyć modele energetyczne konkretnych budynków, a tym samym dobrać odpowiednie technologie i rozwiązania wspomagające odpowiedzialne zarządzanie energią w mieszkaniach. Zwłaszcza że według danych GUS aż 65% energii zużywa się na ogrzewanie mieszkań oraz podgrzewanie wody. Dlatego tak istotne jest, by projekt eko osiedla mieszkaniowego uwzględnił także kwestię produkcji „zielonej” energii.

Coraz częściej nowoczesne osiedla mają zaprojektowane na dachach instalacje z panelami fotowoltaicznymi, które mają znaczący wpływ na zmniejszenie poboru energii z sieci miejskiej. Tego typu technologię znajdziemy na jednym z budynków warszawskiego osiedla Holm House. To jednak nie koniec technologii optymalizujących produkcję i zużycie ciepła w budynkach na eko osiedlach. W przyszłości standardowymi rozwiązaniami z tego zakresu staną się pompy ciepła oraz systemy rekuperacji, które będą zapobiegały utratom ciepła przez wentylację w budynkach mieszkalnych.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA Nowoczesne osiedala coraz częściej są projektowane tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z alternatywnych źródeł energii, zastosowanie np. paneli fotowoltaicznych na dachach budynków pozwala na zmniejszenie rachunków za eksploatację

Nowoczesne osiedla to energooszczędne produkty i technologie

Nowoczesne osiedla i zastosowane na nich rozwiązania umożliwiają mieszkańcom na zrównoważone zarządzanie energią elektryczną i cieplną w mieszkaniach. Jest to zagadnienie wielowymiarowe i poza alternatywnymi źródłami energii ważne są także rozwiązania, które znajdą się w samych mieszkaniach. Jednym z nich są trzyszybowe okna, które mimo dużych przeszkleń pozwalają na efektywne zatrzymywanie ciepła wewnątrz budynku, a tym samym utrzymanie odpowiedniej temperatury w mieszkaniu.

Deweloperzy coraz częściej zwracają się także w stronę technologii smart home, która w różnym zakresie staje się bazowym elementem eko osiedla. Są to m.in. systemy inteligentnego ogrzewania ze specjalnymi głowicami termostatycznymi, w jakie wyposaża się grzejniki, oraz automatyka mieszkaniowa umożliwiająca domownikom szybkie i wygodne wyłączenie oświetlenia, ogrzewania i zasilania gniazd elektrycznych w lokalu. Użytkownicy mogą np. na bieżąco śledzić aktualne zużycie energii– wszystko odbywa się przy pomocy specjalnej aplikacji stworzonej na smartfony.

Eko osiedla - rozwiązanie umożliwiające zagospodarowanie wody deszczowej

Bardzo ważnym aspektem związanym z ekologią na terenie eko osiedla jest również odpowiednie zagospodarowanie wody opadowej, a tym samym ograniczenie pozyskiwania i wprowadzania wody do sieci miejskiej. Aby to osiągnąć, nowoczesne osiedla mogą zostać wyposażone w zbiorniki retencyjne, w których magazynowana jest deszczówka, a dodatkowo na działkach pojawiają się specjalne skrzynki rozsączające.

Dzięki nim woda opadowa może być wykorzystywana przez mieszkańców do podlewania ogródków i osiedlowej zieleni, a także do zasilania myjek rowerowych. Co ciekawe, czasami magazynowana deszczówka zasila również większe zbiorniki wodne, powstałe razem z inwestycją mieszkaniową. Takim przykładem jest warszawskie nowoczesne osiedle Jaśminowy Mokotów – woda opadowa zebrana z dróg w pobliżu inwestycji zasila jeziorko w okolicznym Parku Enklawa, który powstał przy udziale Skanska i innych deweloperów.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA W pobliżu eko osiedla Jaśminowy Mokotów deweloper zaaranżował ogólnodostępny park Enklawa – 8,5 tys. m2 zielonego terenu ze sztucznym jeziorem

Eko osiedla w trosce o bioróżnorodność

Specjalistyczne analizy, które deweloper przeprowadza na początku prac projektowych eko osiedla, pozwalają również dokładnie zbadać ekosystem zastany na terenie inwestycji. Po uwzględnieniu obszaru powierzchni biologicznie czynnej i możliwości zabudowy terenu, projektanci przystępują do starannego zaprojektowania i rozplanowania osiedlowej zieleni.

Dzięki temu deweloperzy mogą wprowadzić na działkę nowoczesnego osiedla różnorodne rośliny, m.in. drzewa, krzewy i byliny. Coraz częściej na terenie eko osiedla pojawiają się również domki dla owadów i budki dla ptaków. To wszystko sprawia, że nowoczesne osiedle staje się zielonym, sielskim i bardzo przyjemnym miejscem, a jednocześnie jest przestrzenią przyjazną nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA Nowoczesne osiedla mieszkaniowe coraz częściej dbają aby na terenach zielonych znajdowały się budki dla ptaków i domki dla owadów

Nowoczesne osiedla z zielonymi dachami

Jeszcze niedawno zielone dachy kojarzyły się przede wszystkim z niecodziennymi i ekstrawaganckimi projektami obiektów komercyjnych. Dziś coraz częściej nowoczesne osiedla mają bujną roślinność na dachach budynków mieszkalnych. To rozwiązanie, które niesie ze sobą wiele korzyści – zwłaszcza w przestrzeniach miejskich. Starannie dobrana roślinność, umieszczona na dość rozległej powierzchni dachu, stanowi barierę dla zanieczyszczeń, pochłania dwutlenek węgla i produkuje tlen – szacuje się, że 15 m² zielonego dachu może wyprodukować tlen dla dziesięciu osób. Co więcej, zielone dachy to również świetna termoizolacja – zarówno zimą, jak i latem. To z kolei może przekładać się na mniejsze zużycie energii, a w konsekwencji na niższe opłaty za prąd i ogrzewanie.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA Nowoczesne osiedla mieszkaniowe coraz częściej zakładają w swoich projektach wykonanie zielonych dachów na budynkach mieszkalnych, bujna roślinność pochłania dwutlenek węgla i produkuje tlen, stanowi też dodatkową termoizolację

Projektowane w zgodzie z otoczeniem

Nowoczesne osiedla są projektowane z uwzględnieniem aspektu dopasowania budynków do otoczenia, w którym mają się znaleźć. W tym przypadku dobrą praktyką jest harmonijne wkomponowanie eko osiedla w tkankę miejską. Dlatego też projektanci powinni przeprowadzić dokładną analizę, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co wcześniej znajdowało się na terenie działki i co mieści się w najbliższym sąsiedztwie eko siedla. Dzięki temu możliwe jest stworzenie nowoczesnych budynków, które jednocześnie powstają w duchu poszanowania istniejącej już architektury okolicy. Nowoczesne osiedla dobrze wkomponowane w otoczenie charakteryzują się stonowaną kolorystyką i rezygnacją z niestandardowych, „krzykliwych” rozwiązań w projektach brył budynków. Jeśli inwestycja powstaje na terenie, który dawniej był niezwykle zieloną okolicą, warto, by eko osiedle zyskało kameralny charakter, budynki nie miały wielu kondygnacji, a wraz z inwestycją powstały dodatkowe tereny zielone.

Nowoczesne osiedla z mieszkaniami FIT-OUT

Chociaż w Polsce wciąż jeszcze najbardziej popularne są odbiory mieszkań w stanie deweloperskim, rośnie zainteresowanie lokalami wykończonymi „pod klucz” – gotowymi do wprowadzenia się. To podejście, które wiąże się z wieloma praktycznymi ułatwieniami. Pozwala to przyszłym właścicielom lokalu zaoszczędzić czas, a także uniknąć różnego rodzaju trudności – wybierając gotowe mieszkanie, nie muszą samodzielnie poszukiwać materiałów i elementów wykończeniowych oraz szukać i nadzorować prac ekip remontowych.

Ponadto otrzymują gwarancję, że nad projektem mieszkania czuwał wykwalifikowany architekt. Poza wieloma zaletami praktycznymi, mieszkania wykończone „pod klucz” wiążą się także z większą troską o ekologię. A to chociażby dlatego, że deweloperzy dbają o recykling odpadów budowlanych, który sięga nawet 97%, a także zasilają place budów „zieloną” energią. Co więcej, generalni wykonawcy renomowanych firm prowadzą swoje prace w sposób zrównoważony i przyjazny nie tylko dla środowiska, ale również dla najbliższego otoczenia i sąsiadów, co w oczywisty sposób stanowi o jeszcze bardziej ekologicznym i bardziej przyjaznym charakterze nowoczesnego osiedla.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe
Autor: SKANSKA Na terenie eko Osiedla Mickiewicza nasadzono 50 gatunków roślin

Nowoczesne osiedla z certyfikatem środowiskowym

Niemal każda z wcześniej opisanych praktyk wiąże się z przystąpieniem dewelopera do certyfikacji. Nowoczesne osiedla najczęściej poddawane są ocenie w międzynarodowym systemie BREEAM. Inne systemy oceny  eko osiedla to HQE, LEED, DGNB czy MINERGIE. Pierwsze nowoczesne osiedla mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREAM pojawiły się w 2015 roku (Osiedle Mickiewicza, Warszawa), zaś z LEED zostało oddane do użytku w 2020 r. (Riverview, Gdańsk). Certyfikat jest dla mieszkańców gwarancją, że ich osiedle to ekologiczne i przyjazne miejsce do życia. Przystąpienie do systemu oceny obliguje dewelopera do spełniania wielu wyśrubowanych norm na każdym etapie prac nad realizacją projektu. W przypadku BREEAM standardy te pogrupowane są na dziesięć kryteriów, należą do nich: zarządzanie placem budowy, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, użyte materiały, odpady, ekologia i poszanowanie terenu, zanieczyszczenia oraz innowacyjność. Certyfikat BREEAM jest więc równoznaczny z zastosowaniem przez deweloperów wielu „zielonych” technologii i rozwiązań, które ostatecznie przekładają się na komfort życia mieszkańców i zgodność osiedla z ich ekologicznie zorientowanym stylem życia.

Eko osiedla - jakie dają korzyści mieszkańcom?

Wybór mieszkania na terenie eko osiedla może przynieść mieszkańcom wiele korzyści – zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Kryzys klimatyczny to problem, którego jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi – niestety w Polsce nie można jeszcze mówić o powszechnej wiedzy w tym zakresie. Oznacza to, że sam zakup mieszkania na eko osiedlu jest dla świadomych nabywców źródłem satysfakcji i poczucia zgodności z własnymi przekonaniami oraz troską o środowisko, którą sami przejawiają. Na tym jednak nie koniec. Wykorzystanie w mieszkaniach energooszczędnych rozwiązań jest ściśle związane z oszczędnościami na rachunkach za zużycie energii cieplnej i elektrycznej – szacuje się, że mogą one sięgać nawet 40% w skali roku. Ponadto właściciele mieszkań z certyfikatem BREEAM (lub z innym certyfikatem środowiskowym) mogą liczyć na najbardziej atrakcyjne oprocentowanie kredytów hipotecznych na rynku – obniżki marży w ramach „zielonej” hipoteki wahają się od 0,1 do nawet 0,5%, co pozwala znacząco obniżyć koszty obsługi kredytu

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.