Wakacje kredytowe 2024 - dla kogo? Jakie zasady? Ruszyło przyjmowanie wniosków

2024-06-18 9:15
mieszkania Wilanów
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wakacje kredytowe 2024 to szansa na łatwiejszą spłatę kredytu mieszkaniowego.

Wakacje kredytowe 2024 weszły w życie 1 czerwca. W praktyce wnioski można składać od 3 czerwca. Jakie są zasady wakacji kredytowych? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych w 2024? Czy obowiązuje kryterium dochodowe? Sprawdź, kto może zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i na jak długo.

Spis treści

 1. Wakacje kredytowe 2024 ruszyły
 2. Dla kogo wakacje kredytowe 2024? Zasady
 3. Wakacje kredytowe 2024 – jakie kryterium dochodowe?
 4. Wakacje kredytowe 2024 – jak obliczyć stosunek raty do dochodu gospodarstwa domowego?
 5. Wakacje kredytowe a maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego
 6. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2024 – ważne zmiany
 7. Ile miesięcy bez spłaty rat w ramach wakacji?
 8. Czy będą wakacje kredytowe 2025, 2026 i dalej?
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Wakacje kredytowe 2024 ruszyły

Przedłużenie rządowych wakacji kredytowych na 2024 rok weszło w życie. Kredytobiorcy mogą już skorzystać ze wsparcia przy spłacie rat. Z wakacji kredytowych 2024 można korzystać od 1 czerwca 2024 r. Wniosek składa się online na stronie swojego banku.

Przypomnijmy, że ustawowe wakacje kredytowe wprowadzono w lipcu 2022 r. jako formę pomocy dla kredytobiorców, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego.

Dla kogo wakacje kredytowe 2024? Zasady

W ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę 4 rat: dwóch w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia i dwóch w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego przysługuje jednak tylko części kredytobiorców. Z wakacji kredytowych 2024 mogą skorzystać osoby, u których rata kredytu stanowi ponad 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego (liczonego jako średnia za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) lub osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci (w dniu złożenia wniosku).

W tym drugim wypadku liczą się dzieci do 18. roku życia, a starsze tylko pod określonymi warunkami (do 25. roku życia, o ile kontynuują naukę oraz dzieci niepełnosprawne w dowolnym wieku). Jak podkreśla resort finansów, wakacje przysługują tylko w przypadku kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r. na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Co więcej, kwota kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł.

Wakacje kredytowe 2024 – jakie kryterium dochodowe?

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych 2024, trzeba zazwyczaj spełniać kryterium dochodowe. Jak podaje ustawa, z wakacji można skorzystać, jeżeli rata kredytu przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego. Chodzi o średni dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku kredytowego w banku. Wysokość dochodu podaje kredytobiorca, składając w banku odpowiednie oświadczenie, a za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.

Co ważne, kryterium dochodowe nie dotyczy osób mających na utrzymaniu minimum trójkę dzieci – takie osoby mogą mieć dowolny stosunek raty do dochodu.

Wakacje kredytowe 2024 – jak obliczyć stosunek raty do dochodu gospodarstwa domowego?

Jak obliczyć kryterium dochodowe przy wakacjach kredytowych 2024? Stosunek raty do dochodu (RdD) oblicza się następująco:

 • zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca),
 • dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość swojej raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł),
 • oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3),
 • jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Należy pamiętać, że przy obliczeniach uwzględnia się dochody wszystkich osób należących do gospodarstwa domowego, a nie tylko kredytobiorcy.

Trudniej jest w przypadku przedsiębiorców. Dla nich obliczenie dochodu nie jest tak łatwe, zwłaszcza gdy dana osoba otrzymała jakieś dodatki lub premie roczne. Jak dowiedział się w resorcie finansów serwis interia.pl, w razie wątpliwości, jak obliczyć swój dochód, przedsiębiorca powinien skontaktować się z bankiem i zapytać, jak zrobić to prawidłowo. Zasadniczo przedsiębiorcy powinni stosować te same zasady obliczania dochodu, które obowiązują przy staraniu się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – warto poczytać na stronie FWK, jak się to robi.

– Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Wakacje kredytowe a maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego

Żeby móc skorzystać z wakacji kredytowych 2024, kwota kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł. Warto zauważyć, że otrzymanie w banku większej kwoty kredytu niż 1,2 mln zł wymaga wysokich zarobków i bardzo dobrej zdolności kredytowej. W praktyce zatem ograniczenie dotknie głównie osoby, które i tak raczej nie powinny mieć problemów ze spłatą rat.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2024 – ważne zmiany

Warto wiedzieć, że wakacje kredytowe nie są jedyną formą wsparcia dla kredytobiorców dostępną w 2024 r. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów osoby, u których wskaźnik RdD (raty do dochodu) osiągnie minimum 40%, mogą wnioskować o wsparcie albo pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zadłużenia. Przedtem ten wskaźnik wynosił 50%, a zatem trudniej było skorzystać z pomocy.

Jednocześnie warto pamiętać, że maksymalna kwota wsparcia została podwyższona do 3000 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia to obecnie 120 tys. zł. Możliwy okres otrzymywania takiej pomocy wydłużono z 36 miesięcy do 40 miesięcy, a okres zwrotu wsparcia ze 144 do 200 miesięcy. Ten, kto w terminie spłaci pierwsze 134 raty, może uzyskać umorzenie pozostałych 66 rat.

Co ważne, wsparcie z FWK przysługuje pod warunkiem, że miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczny koszt obsługi kredytu jest niższy niż 2,5-krotność kryteriów podanych w ustawie o pomocy społecznej, czyli 1940 zł dla singla oraz 1500 zł na każdego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Ile miesięcy bez spłaty rat w ramach wakacji?

W 2024 r., podobnie jak w poprzednim roku, można zawiesić łącznie spłatę 4 rat. Z uwagi na opóźnienie wejścia przepisów w życie (od 1 czerwca zamiast planowanego pierwotnie 1 marca) nastąpiły jednak pewne zmiany w stosunku do lat poprzednich. Wakacje kredytowe 2024 działają następująco:

 • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – można zawiesić spłatę 2 rat,
 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – można zawiesić spłatę 2 rat.

Przypomnijmy, że okres kredytowania zostaje automatycznie wydłużony o czas trwania wakacji kredytowych.

Czy będą wakacje kredytowe 2025, 2026 i dalej?

Jak podało Ministerstwo Finansów, wakacje kredytowe w 2024 r. są już ostatnimi, jakie planuje wprowadzić rząd. Nie będzie zatem wakacji kredytowych 2025 ani żadnych kolejnych.

– Nie przewidujemy wakacji kredytowych w następnych latach. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w całości przejmie rolę wspierania tych, którzy są w rzeczywiście trudnej sytuacji – mówi Jurand Drop, wiceminister finansów.

QUIZ. 10 niby prostych pytań o bloki z wielkiej płyty. Na którym polegniesz?

Pytanie 1 z 10
Najwięcej bloków z wielkiej płyty powstało w Polsce...
Listen on Spreaker. Źródło: Wakacje kredytowe 2024 - dla kogo? Jakie zasady? Ruszyło przyjmowanie wniosków
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.