Rejestracja pompy ciepła w CRO. Czy trzeba rejestrować pompę ciepła? Jak zarejestrować urządzenie w CRO?

2024-05-08 12:00
Rejestracja pompy ciepła w CRO
Autor: Gettyimages Rejestracja pompy ciepła w CRO jest wymagana, jeśli spełniają one dwa następujące warunki: zawierają fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz); dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (np. typu „split”) – zawierają 5 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej F-gazów; lub dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (np. typu „monoblok”) – zawierają 10 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) to system, w którym gromadzone są informacje o urządzeniach zawierających F-gazy. Obowiązek rejestracji pomp ciepła w CRO dotyczy tylko niektórych właścicieli tych urządzeń. W artykule informujemy, które pompy ciepła wymagają rejestracji, jak należy dokonać wpisu w CRO oraz czym grozi niedopełnienie tego obowiązku.

Spis treści

 1. Czym jest CRO? 
 2. Rejestracja pompy ciepła w bazie CRO – kiedy jest wymagana?
 3. Kim jest operator i kto ma obowiązek zarejestrowania pompy ciepła w CRO?
 4. Zasady rejestracji w CRO krok po kroku
 5. Czym grozi brak rejestracji pompy ciepła w CRO?
Pogad@ne: Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna?
Materiał sponsorowany

Czym jest CRO? 

CRO odnosi się do Centralnego Rejestru Operatorów, czyli do elektronicznego systemu dokumentowania urządzeń podlegających obowiązkowej, terminowej kontroli szczelności. Rejestrowi podlegają m.in. urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, pompy ciepła, a także systemy ochrony przeciwpożarowej, które:

 • zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych;
 • zawierają 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych – F-gazów.

System CRO utworzono w oparciu o zapisy znajdujące się w art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881). Celem jest ograniczenie emisji F-gazów, które mają niekorzystny wpływ na warstwę ozonową oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania określonych urządzeń. Poza tym, system ma również ułatwić kontrolowanie przestrzegania przepisów. CRO jest nadzorowane przez Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Rejestracja pompy ciepła w bazie CRO – kiedy jest wymagana?

Obowiązek wpisu w Centralnym Rejestrze Operatorów dotyczy wszystkich operatorów urządzeń objętych rejestrem. Pompy ciepła wymagają zgłoszenia w CRO, jeśli spełniają dwa następujące warunki:

 • zawierają fluorowany gaz cieplarniany (F-gaz);
 • dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (np. typu „split”) – zawierają 5 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej F-gazów; lub dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (np. typu „monoblok”) – zawierają 10 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej. 

Jeśli powyższe warunki są spełnione, operator ma obowiązek założenia tzw. Karty Urządzenia w CRO. 

Należy w tym miejscu wyjaśnić pojęcie „ekwiwalentu CO2”. Chodzi o określenie ilości czynnika chłodniczego w pompie ciepła, która z kilogramów przeliczana jest właśnie na ekwiwalent CO2. Rodzaj, ilość F-gazu w pompie ciepła oraz wielkość ekwiwalentu CO2 można odczytać z tabliczki znamionowej danego urządzenia. Lista F-gazów oraz ich minimalne progi wymagane do rejestracji są dostępne na stronie CRO.

Kim jest operator i kto ma obowiązek zarejestrowania pompy ciepła w CRO?

W przepisach dotyczących rejestracji w CRO pojawia się określenie „operatora” urządzenia. Zgodnie z zapisem ustawy, operatorem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która obsługuje urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne lub pompy ciepła zawierające F-gazy. Jeśli zaś nie można ustalić operatora, wówczas za jego zobowiązania odpowiada właściciel urządzenia.

W praktyce operatorem jest użytkownik urządzenia, jego właściciel bądź zarządca obiektu, w którym urządzenie się znajduje. Dopuszcza się pisemne zlecenie sprawowania kontroli nad urządzeniem. Jednak ostatecznie to operator jest odpowiedzialny za realizację większości zapisów ustawy, w tym – za rejestrację pompy ciepła w CRO.

Do obowiązków operatora należy: 

 • rejestracja urządzenia w CRO;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzenia;
 • pokrycie kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń środowiska po rozszczelnieniu urządzenia. 

Przeczytaj także:

Zasady rejestracji w CRO krok po kroku

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego

Rejestracja nowego operatora wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Administratorem konta może być właściciel firmy lub gospodarstwa, osoba uprawniona do reprezentacji firmy (widniejąca w KRS lub BIP) lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo.  

Aby dokonać rejestracji należy wejść na stronę www.cro.ichp.pl, a następnie wybrać link Rejestracja. CRO udostępnia również szczegółową instrukcję rejestracji w systemie na swojej stronie internetowej.  

2. Logowanie do systemu 

Po wypełnieniu formularza należy zalogować się, wybierając przycisk Zaloguj na stronie www.cro.ichp.pl.

3. Zakładanie karty urządzenia 

W celu założenia nowej karty urządzenia należy kolejno: 

 • przejść do menu Lista urządzeń;
 • wybrać opcję NOWA KARTA;
 • zaznaczyć właściwy rodzaj karty. 

Następnie trzeba wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką. Informacje dotyczące operatora i adresu uzupełniają się automatycznie, konieczne jest wypełnienie wierszy dotyczących danych technicznych urządzenia. Przycisk ZAPISZ uaktywnia się jedynie po bezbłędnym wypełnieniu formularza.

4. Dokonanie wpisu do karty urządzenia 

Wpisu do karty urządzenia można dokonać po zakończeniu czynności, takich jak np.: 

 • instalacja;
 • konserwacja lub serwisowanie;
 • kontrola szczelności;
 • naprawa nieszczelności. 

Administratorzy kont mogą dokonywać wpisu nawet wtedy, gdy nie posiadają certyfikatu F-GAZ-O. Po wprowadzeniu danych należy zaznaczyć opcję ZAPISZ.

Operator powinien dopilnować tego, aby pompa ciepła była kontrolowana przynajmniej raz na 12 miesięcy. Przy czym kontrolę szczelności może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca certyfikat F-gazowy. 

Należy pamiętać, że termin założenia karty dla pompy ciepła (urządzenie hermetycznie zamknięte) wynosi 15 dni roboczych (3 tygodnie) od dnia daty dostarczenia urządzenia. Dla urządzeń wymagających instalacji, termin liczony jest od dnia zakończenia montażu i napełnienia czynnikiem chłodniczym. 

Czym grozi brak rejestracji pompy ciepła w CRO?

Obowiązkiem operatora pompy ciepła, oprócz rejestracji w CRO, jest także zapewnienie wymaganych kontroli szczelności. Zaniedbanie tych czynności grozi wysokimi mandatami. Brak rejestracji pompy ciepła w CRO może skutkować uzyskaniem kary pieniężnej w wysokości do 4,5 tys. zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku kontroli szczelności – kara może wynieść 15 tys. zł. Dodatkowo, jeśli dojdzie do rozszczelnienia urządzenia, operator będzie odpowiedzialny za pokrycie wysokich kosztów likwidacji zanieczyszczenia środowiska spowodowanego emisją czynnika chłodniczego. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.