Remont mieszkania w bloku a sąsiedzi. W jakich godzinach można robić remont w bloku?

2023-10-20 10:02
Kiedy w bloku można robić remont
Autor: Getty Images Jak przeprowadzić bez problemów remont mieszkania w bloku?

W jakich godzinach można robić remont w bloku? Czy remont mieszkania można robić w niedzielę? Wyjaśniamy, jak przeprowadzić remont mieszkania w bloku i zachować dobre stosunki sąsiedzkie.

Spis treści

  1. Remont mieszkania a stosunki sąsiedzkie
  2. Remont a cisza nocna
  3. Remont zgodnie z regulaminem porządkowym
  4. Remont mieszkania a zakłócanie spokoju w dzień
  5. Remont mieszkania nie w święta
  6. Remont mieszkania nie powinien sprawiać kłopotów innym
  7. Kiedy sąsiad ma prawo wezwać policję?
  8. Remont mieszkania a kodeks wykroczeń
  9. Remont mieszkania a kodeks cywilny

Remont mieszkania zwykle nie wymaga zgłoszenia do zarządu spółdzielni lub wspólnoty. Prace remontowe mogą jednak oddziaływać na życie sąsiadów, dlatego istnieją pewne ograniczenia wynikające z zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawa.

Remont mieszkania a stosunki sąsiedzkie

Bezproblemowe przeprowadzenie nawet największego remontu mieszkania w bloku jest możliwe, pod warunkiem że zostaną uszanowane prawa obu stron. Dobrym i często praktykowanym zwyczajem jest wywieszenie informacji na klatce schodowej, że w lokalu nr x w okresie od… do… będzie przeprowadzany remont, i przeproszenie za ewentualne niedogodności. To od nas zależy, czy sąsiedzi będą mieli się na co skarżyć. Może się zdarzyć, że za ścianą remontowanego lokalu mieszka rodzina z maleńkim dzieckiem. Żeby nie powodować konfliktów, można umówić się, że prace bardzo głośne będziemy robili, gdy sąsiadka wyjdzie z dzieckiem na spacer.

Warto wiedzieć

Remont a cisza nocna

Podczas remontu skuwa się płytki, zrywa posadzki, wierci otwory w ścianach, przybija deski itp. To może powodować hałas i wibracje. Żadne przepisy prawa nie określają pojęcia ciszy nocnej oraz jej pory. Tradycyjnie jednak takie pojęcie występuje w regulaminach porządku domowego. Jest ono również uwzględniane w wyrokach sądowych dotyczących zakłócania porządku publicznego. Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 22 września 2017 r. (sygn. akt: I C 1896/16), stwierdził, że “zapisy dotyczące ciszy nocnej pozwalają uregulować wzajemne relacje sąsiedzkie mieszkańców wspólnoty, którzy mają takie samo prawo do wypoczynku, jak i do wykonywania prac remontowych z natury rzeczy wiążących się dla sąsiadów z koniecznością znoszenia uciążliwości (np. w postaci hałasu)”.

Remont zgodnie z regulaminem porządkowym

Każda spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa ma opracowany regulamin porządkowy określający zasady korzystania z budynku, zwłaszcza jego części wspólnej, oraz jego otoczenia. Remont mieszkania zwykle wiąże się z pracami, które są źródłem hałasu. Żeby nie naruszać spokoju pozostałych mieszkańców, dobrze jest przestrzegać ciszy nocnej, zwykle wyznaczonej od godziny 22 do 6. Bywa, że w takim regulaminie czas na prowadzenie głośniejszych prac jest wyznaczony np. dopiero od godz. 8 do 21.

Remont mieszkania a zakłócanie spokoju w dzień

Nadmierne hałasowanie można zgłosić także, gdy odbywa się w ciągu dnia. Trudno sobie wyobrazić wielogodzinne kucie albo wiercenie podczas remontu mieszkania, niemniej może dojść do sytuacji, gdy naruszymy komfort współmieszkańców.

Remont mieszkania nie w święta

Przyjmuje się, że prace remontowe można prowadzić od poniedziałku do soboty. Remont w niedzielę lub inny dzień świąteczny, zwłaszcza głośny lub w jakikolwiek sposób uciążliwy dla sąsiadów, może stać się przyczyną wezwania przez sąsiadów policji.

Remont mieszkania nie powinien sprawiać kłopotów innym

Podczas remontu mieszkania nie można wystawiać na klatką schodową lub korytarz przedmiotów, które utrudniałyby przejście innym osobom, np. zdemontowanych szafek, paczek z płytkami, zapasu zapraw budowlanych. W takich miejscach nie powinny się znaleźć zwłaszcza produkty, które mogą być niebezpieczne, np. pojemniki z rozpuszczalnikiem, opakowania farb.

Kiedy sąsiad ma prawo wezwać policję?

Zakłócanie wspólnego życia w bloku lub kamienicy może skutkować wezwaniem policji (lub straży miejskiej) przez zmęczonego sąsiada. Podstawę prawną do interwencji można znaleźć w kodeksie wykroczeń oraz cywilnym.

Remont mieszkania a kodeks wykroczeń

Działając na podstawie art. 51 kodeksu wykroczeń, policja podejmie interwencję, ale będzie ona miała jedynie charakter porządkowy. Artykuł ten mówi w par. 1:” Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny”. Jednak w par. 2 jest dodane: “Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji, lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zatem na tej podstawie trudno byłoby skazać właściciela mieszkania, który chce poprawić jego stan.

Remont mieszkania a kodeks cywilny

Innym przepisem prawa, na który można się powołać jest art. 144 kodeksu cywilnego dotyczący immisji, czyli oddziaływania jednej nieruchomości na drugą, w tym wypadku mieszkań. Mówi on, że: “Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Na podstawie artykułu 222 par. 2 kodeksu cywilnego nawiązującego do art. 144 właściciel mieszkania narażonego na hałas może na drodze sądowej domagać się zaniechania naruszeń, na przykład zaprzestania hałaśliwych prac remontowych w ciągu dnia, i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Jednak czas trwania procesu sądowego byłby znacznie dłuższy niż nawet wielomiesięczny remont.

Źródło: Remont mieszkania w bloku a sąsiedzi. W jakich sytuacjach sąsiad ma prawo wezwać policję?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.