Place zabaw 2023. Projektowanie, wyposażenie, kontrole

2023-08-07 16:15
Plac zabaw inspirowany Alicją w krainie czarów
Autor: Szymon Starnawski Niezwykły plac zabaw przy ul. Frygijskiej na warszawskim Wrzecionie. Architekci z LS-Project przy planowaniu inspirowali się twórczością Tima Burtona

Zakładając, że dostępny jest obszerny teren i chcemy stworzyć tradycyjny plac zabaw, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich procedur zgłoszeniowych. W tej sytuacji zaleca się skorzystanie z usług architekta krajobrazu, który będzie współpracować z architektem budowlanym w kwestiach formalnych.

Spis treści

 1. Projektowanie placów zabaw - powierzenie projektu specjaliście
 2. Jaka powinna być nawierzchnia placu zabaw?
 3. Czy plac zabaw musi mieć regulamin?
 4. Wyposażenie placu zabaw. W co wyposażyć plac zabaw dla dzieci?
 5. Kontrole placu zabaw. Kto kontroluje place zabaw?
 6. Jak często trzeba robić przeglądy placów zabaw?

Projektowanie placów zabaw - powierzenie projektu specjaliście

Skorzystanie z usług architekta krajobrazu, który będzie współpracować, z architektem budowlanym w kwestiach formalnych przy projekcie placu zabaw jest bardzo ważne. Powierzenie projektu specjaliście umożliwi załatwienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z pozyskaniem odpowiednich map do celów projektowych oraz zgłoszeniem budowy.

Nadrzędnym celem jest otrzymanie interesującego i funkcjonalnego projektu, uwzględniającego odpowiednie wyposażenie, nawierzchnię oraz roślinność. W tym etapie niezwykle ważne jest zapoznanie się z odpowiednimi normami i dobrymi praktykami projektowymi. Na przykład, huśtawki powinny być umieszczone na obrzeżach placu zabaw, z dala od furtki i oddzielone od innych urządzeń.

Regulacje prawne dotyczące budowy placów zabaw opisujemy w artykule: Nowe regulacje dotyczące placów zabaw

Dobrze zaplanowany plac zabaw powinien uwzględniać różne grupy wiekowe dzieci, dostosowując urządzenia do ich potrzeb i możliwości. Również przemyślane rozmieszczenie zieleni i roślinności na terenie placu może przyczynić się do stworzenia przyjemnego i przyjaznego środowiska dla dzieci i ich opiekunów.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, warto również uwzględnić odpowiednie bezpieczne odległości między poszczególnymi urządzeniami, tak aby dzieci mogły swobodnie korzystać z placu zabaw bez ryzyka zderzeń czy potknięć. Warto również zadbać o odpowiednie nawierzchnie, które zapewnią bezpieczne warunki podczas użytkowania placu zabaw, na przykład podłoże amortyzujące pod urządzeniami.

Jaka powinna być nawierzchnia placu zabaw?

Jeśli chodzi o nawierzchnie to zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 0,25-8 mm zamiast tradycyjnego piasku lub żwiru. Przed zastosowaniem piasku o frakcji 0-2 mm warto wykonać test amortyzacji zgodnie z normą PN-EN 1177. Natomiast użycie kory i wiórów o odpowiednich frakcjach jest możliwe zgodnie z normą, ale takie rozwiązanie nie jest jeszcze powszechne.

W Polsce przez pewien czas obserwowaliśmy wzrost popularności nawierzchni syntetycznych typu tartan, które wykonane były z granulatu gumowego połączonego klejem poliuretanowym. Główną wadą tego rodzaju nawierzchni była wysoka cena, jednak zaletą było obniżenie kosztów konserwacji. Niestety, ich estetyczny wygląd szybko ulegał pogorszeniu, a co za tym idzie, ich zdolność do amortyzacji zmniejszała się. W rezultacie, zyskując zwolenników naturalnych nawierzchni sypkich, sztuczne nawierzchnie traciły na popularności.

Czy plac zabaw musi mieć regulamin?

 • Ważne!

Na placu zabaw należy także ustawić regulamin, w którym będzie podany jego adres i numery telefonów: alarmowy 112 i do administratora oraz zakaz palenia.

Zakaz użytkowania dla określonych grup wiekowych może wydawać się mało praktyczny oraz może naruszać prawa dziecka. W tej kwestii norma PN-EN 1176 proponuje alternatywne, bardziej skuteczne podejście, które polega na dostosowaniu zabezpieczeń przed upadkiem do możliwości wejścia mniejszych dzieci na urządzenie. Dzięki temu zapewniamy bezpieczne korzystanie z urządzenia przez użytkowników w różnym wieku, eliminując konieczność wprowadzania ogólnego zakazu.

Zobacz koniecznie plac zabaw przy ul. Frygijskiej na warszawskim Wrzecionie. Architekci z LS-Project przy planowaniu inspirowali się twórczością Tima Burtona. Plac zabaw inspirowany Alicją w krainie czarów

Wyposażenie placu zabaw. W co wyposażyć plac zabaw dla dzieci?

Warto zadbać o odpowiednie wyposażenie placu zabaw, w tym stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci oraz utwardzony placyk do pozostawienia wózka dziecięcego. Montaż ogrodzenia nie wynika tylko z przepisów, ale także z odpowiedzialności cywilnej i zdrowego rozsądku. Ogrodzenie powinno być rozważane w każdym przypadku, gdy na placu mogą pojawić się psy, szczególnie jeśli plac znajduje się blisko drogi, stromej skarpy lub zbiornika wodnego.

Producenci urządzeń zabawowych posiadają bogatą ofertę wysokiej jakości produktów, często jednak w bardzo wysokich cenach. Tańszą alternatywą będzie zakup zabawek ogrodowych przez Internet, w centrum ogrodniczym czy markecie budowlanym.

Trzeba jednak pamiętać, że poza ceną różnią się one od profesjonalnych urządzeń zabawowych wytrzymałością konstrukcyjną, trwałością, sposobem kotwienia (o ile w ogóle wymagają montażu w gruncie), przeznaczeniem, wymaganiami odnośnie do nawierzchni amortyzującej, oraz instrukcjami.

Użytkowanie huśtawek czy zjeżdżalni ogrodowych na terenie osiedlowym jest bardzo ryzykowne od strony prawnej. Duże zabawki, na które wchodzi użytkownik, zgodnie z normą PN-EN 71-8 powinny być oznakowane przez producenta napisem: wyłącznie do użytku domowego. Stąd jasne jest, że inne użytkowanie będzie niezgodne z przeznaczeniem, co w razie wypadku może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną. Podobnie jest z trampolinami ogrodowymi, które według PN-EN 71-14 powinny mieć takie samo oznakowanie. Jest to niestety powszechnie bagatelizowane przez placówki oświatowe, ośrodki wczasowe i restauracje.

Korzystanie z huśtawek czy zjeżdżalni ogrodowych na terenie osiedlowym może wiązać się z dużym ryzykiem z punktu widzenia prawa. Duże zabawki, które są przeznaczone do użytku przez jednego użytkownika jednocześnie, powinny być oznakowane przez producenta napisem "wyłącznie do użytku domowego" zgodnie z normą PN-EN 71-8. W konsekwencji jest jasne, że inne użytkowanie takich zabawek będzie niezgodne z ich przeznaczeniem, co w razie wypadku może skutkować odpowiedzialnością prawną.

Tak samo sprawa wygląda z trampolinami ogrodowymi, które zgodnie z PN-EN 71-14 również powinny posiadać odpowiednie oznakowanie. Niestety, wiele placówek oświatowych, ośrodków wczasowych i restauracji lekceważy te wymogi i stosuje trampoliny ogrodowe w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

W celu uniknięcia potencjalnych konsekwencji prawnych, ważne jest, aby właściwie stosować i oznakowywać wszystkie zabawki ogrodowe zgodnie z ich przeznaczeniem. Odpowiedzialność prawna może być poważnym problemem dla instytucji, które nie przestrzegają tych norm i dopuszczają nieprawidłowe użytkowanie zabawek przez swoich klientów lub uczestników. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo użytkowników powinno być zawsze priorytetem, zarówno dla producentów, jak i dla placówek używających tego rodzaju sprzętu.

Zdarza się, że bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw montowane są elementy siłowni plenerowych. Jest to dopuszczalne tylko w przypadku, gdy oba obiekty są od siebie odgrodzone i mają osobny regulamin.

Plac zabaw inspirowany Alicją w krainie czarów
Autor: Szymon Starnawski Niezwykły plac zabaw przy ul. Frygijskiej na warszawskim Wrzecionie. Architekci z LS-Project przy planowaniu inspirowali się twórczością Tima Burtona

Kontrole placu zabaw. Kto kontroluje place zabaw?

Gotowy plac zabaw – zanim wejdą na niego dzieci – powinien jeszcze przejść badanie zgodności z normą. To ostateczny audyt sprawdzający, czy projekt i wykonanie spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W szczegółowym sprawozdaniu z inspekcji powinny być wymienione wszystkie nieprawidłowości, wraz z oceną ryzyka określającą, na ile konkretna wada jest niebezpieczna.

Z reguły poziom bezpieczeństwa jest wysoki i może to potwierdzić certyfikat z inspekcji i ewentualnie znak Bezpieczny Plac Zabaw. Przy okazji odbioru jednostka inspekcyjna może wdrożyć system kontroli placu zabaw, który polega na przeszkoleniu osób dbających na co dzień o bezpieczeństwo obiektu oraz przekazaniu dziennika placu zabaw zawierającego plan kontroli, harmonogram konserwacji i odpowiednie formularze, w tym służący rejestracji wypadku.

Jak często trzeba robić przeglądy placów zabaw?

Konieczność przeprowadzania przeglądów powinna wynikać także z instrukcji wykonawcy, a te znowu, z punktu widzenia ustawy Prawo budowlane, stanowią dokumentację obiektu budowlanego.

Na placu zabaw powinny być przeprowadzane:

 • regularne kontrole wzrokowe (co 1–7 dni) – zaleca się zatrudnienie w tym celu konserwatora lub firmy sprzątającej; po posprzątaniu placu zabaw i wyrównaniu nawierzchni sypkich, odnotowuje się ten fakt w prostym formularzu, do którego należy dopisać np. stwierdzone akty wandalizmu,
 • kontrole funkcjonalne (co 1–3 miesięcy) – wykonuje je inspektor zewnętrzny lub przeszkolony administrator,
 • coroczne kontrole główne – pierwsza kontrola główna wykonywana jest rok po kontroli pomontażowej; ten rodzaj kontroli powinien być wykonywany przez inspektora znającego przepisy prawne oraz normy budowlane, który dokonuje m.in. oceny praktycznej poprawności funkcjonowania systemu kontroli, a więc sprawdzenia czy zapisy w dzienniku odzwierciedlają rzeczywisty stan obiektu oraz czy naprawy są wykonywane prawidłowo,
 • kontrole pięcioletnie – przeprowadza się je przy udziale osoby posiadającej uprawnienia budowlane; w pozostałym zakresie ten rodzaj kontroli nie różni się niczym od kontroli rocznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

Zobacz, jak teraz wygląda Park Wodny Moczydło!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.